Værdi og fremdrift i dine projekter med eksterne IT-konsulenter

Hos Twins Consulting oplever vi, at mange af vores offentlige samarbejdspartnere er udfordret af at gevinstrealisere på deres IT- og digitaliseringsprojekter. De offentlige virksomheder, der fremadrettet vil være bedst rustet til at imødegå disse udfordringer, er dem, der kan fastholde en kerne af permanente medarbejdere, som kan komplementeres af eksterne IT-konsulenter.

Ved at levere de rigtige kompetencer som matcher lige netop jeres behov og krav, hjælper vi vores kunder til at opnå den mest effektive og økonomisk mest fordelagtige løsning.

“Med kort varsel leverede Twins Consulting den rette profil, hvilket har givet os mulighed for at sikre den nødvendige fremdrift på projektet. Arkitekten løftede tunge opgaver i vores organisation og kunne med godt teknisk overblik hurtigt levere et fyldestgørende målbillede.”

Tanja G. Dalvang, Senior Projektleder, Region Midt

Læs hele casen

Kommunale fokuspunkter:

Usynlig
Monopolbrud
Opgaven:

 • Implementering af 3 forretningskritiske fagsystemer
 • Implementering af en række tværgående støttesystemer

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – Koordinering af projekter på tværs af organisation
 • Projektledelse – de enkelte delprojekter
 • Change – fagsystemer er væsentligt anderledes – en række opgaver er automatiseret
 • Arkitektur– plan for udbredelse af støttesystemerne
 • Change – etablering af driftsorganisation omkring støttesystemerne
Robotics
Opgaven:

 • Identifikation af muligheder for anvendelse af robotics
 • Anskaffelse af tool og udvikling af konkrete løsninger
 • Vedligeholdelse af løsninger

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – etablering af tværgående projekt og koordinering af projekter
 • Projektledelse – Afdækning af mulige områder
 • Projektledelse – Anskaffelse og teknisk implementering af tool
 • Change – etablering af governancemodel og driftorganisation
 • Change – implementering af konkrete løsninger
 • Programmering – udvikling og vedligehold af løsninger
Persondataforordningen - GDPR
Opgaven:

 • Sikre compliance med forordningen ved ikrafttræden maj 2018

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – styring og koordinering af samlet indsats
 • Projektledelse – indgåelse databehandleraftaler
 • Change – Implementering af procedurer på alle forretningsområder
Undervisningsplatform
Opgaven:

 • Anskaffelse og implementering af løsning

Ressourcebehov – opgaver:

 • Projektledelse – anskaffelse af løsning
 • Projektledelse – teknisk implementering af løsning
 • Change – faglig implementering af løsning
Kommunikationsplatform på skoleområdet – AULA
Opgaven:

 • Implementering af løsning

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – styre og koordinere samlet program
 • Projektledelse – implementering på den enkelte skole
 • Change – støtte lokal projektledelse – sikre udbredelse
Servicedesign
Opgaven:

 • Implementering af servicedesign

Ressourcebehov – opgaver:

 • Projektledelse – identificere indsatser
 • Proces – facilitering af workshops
 • Change – skabe det organisatoriske grundlag og sikre integration i borgervendte processer
Velfærdsteknologi
Opgaven:

 • Implementering af velfærdsteknologi

Ressourcebehov – opgaver:

 • Programledelse – styring og koordineret af samlet indsats
 • Projektledelse – anskaffelse og implementering af konkrete løsninger
 • Change – sikring organisatorisk implementering og gevinstrealisering