Erfaren Projektleder (Freelance / København)

Twins Consulting søger erfaren projektleder til særdeles spændende freelance opgave i København.

Opgaver

Almindelig projektledelse:

 • Planlægge projektet ved f.eks. at sikre der bliver etableret en realistisk plan, hvor opgaver er nedbrudt og estimeret på samme grundlag
 • Sikre allokering af ressourcer til projektet og løbende tilpasse disse allokeringer
 • Dokumentere og styre afhængigheder imellem opgaver, ressourcer og måske andre leverancer uden for projektet
 • Lede og styre den daglige fremdrift i projektet
 • Kommunikere hvor meget vores kunde forventer at have nået på DORA implementeringen d. 17. januar 2025 og særligt, hvad der fortsat skal arbejdes med efter den dato, inkl. ressourceallokering
 • Sikre at projektet efterlever de krav og principper der gælder hos vores kunde. F.eks. ADO og tidsregistrering, men også at vi efterlever arkitektprincipper og hvad der ellers bliver relevant i projektet
 • Facilitere de agile events såsom backlog refinement, sprint planning, stand-ups, retrospective samt forberede og deltage i PI Planning
 • Kommunikere mellem de forskellige teams arbejde med DORA
 • Rapportere fremdrift, risici og beslutninger
 • Sikre at projektet dokumenterer beslutninger og risici
 • Styre økonomien i projektet, både i forhold til eksterne omkostninger, men også ift. internt tidsforbrug
 • Motivere projektdeltagere til at løse opgaver, der ikke nødvendigvis er opgaver der ligger naturligt for medarbejderen
 • Lede projektdeltagerne og projektet i den forstand, at nogle opgaver kræver større fokus på detaljer end andre
 • Kunne håndtere konflikter i projektgruppen eller op mod stakeholders
 • Udfordre de faglige beslutninger i projektet
 • Skabe sammenhæng mellem DORA projektet og andre tiltag hos kunden som kan have indflydelse på projektets leverancer
 • Stakeholdermanagement over for styregruppe, direktion og evt. TEKU

Særligt fokus
Kunne manøvrere eksekveringen som skal ske både inde og ude for rammerne af den agile model. Opgaver skal løses af medarbejdere i agile teams, i shared services og i organisationen uden for udviklingsorganisationen. Herunder også have øje for, at der er nogle essentielle gates op mod et nyt PI, for at få opgaver løst hos andre end de, som er allokeret til projektet.

Ud over almindelig projektledelse skal projektet også styres i forhold til det ledelsessystem, der er bygget op omkring Governance Komitéen, OKR/strategi og sprints i den agile model.

Allokering

Opstart med det samme og et år frem.

Kontakt

Send dit opdaterede CV samt motivationstekst til konsulent@twins.dk.

Information

Geografi - København

Startdato - ASAP

Slutdato - 1 år