TEKNISK PROJEKTLEDER MED WORKZONE ERFARING (FREELANCE / KØBENHAVN)

Vi søger for kunde i København en Teknisk Projektleder med WorkZone erfaring.

KONSULENTENS PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE AT:

 • Håndtere den tekniske kommunikation mod KMD sammen med kundens ESDH-kontor
 • Følge op på opgaver hos KMD og sikre fremdrift, rapportering og eskalation hvor nødvendigt
 • Have en hurtig ageren på issues, risici, uoverensstemmelser mv., så der kan udvises rettidig omhu
 • Rapportere fejl til KMD og yde teknisk bistand til dem under fejlsøgning og -løsning
 • Godkende KMD’s WorkZone relaterede leverancer i samarbejde med udviklingsteams
 • Bistå med planlægning af programmets kommende releases i forhold til leverancer, der er nødvendige fra KMD, og sikre, at leverancetidspunkterne er afstemt med interne aktører hos kunden
 • Udarbejdelse af bestillinger til KMD og sikre, at programmets prioriteringer kommunikeres til KMD
 • Yde løbende sparring til arkitekter og udviklere om konkrete løsninger på de forretningsmæssige behov, der skal løses af KMD WorkZone

ERFARING OG KOMPETENCER

Du har:

 • Erfaring med sags- og dokumentstyring i den offentlige sektor
 • Dyb erfaring med KMD WorkZone og oData protokollen og arbejdet med dem indenfor de sidste 3 år
 • Erfaring med at arbejde med teknologistakken, der benyttes af WorkZone, dvs. Oracle databaser, oData, IIS-webservere mv.
 • Erfaring med implementering, fejlsøgning og optimering af integrationer mellem eksterne systemer og WorkZone
 • Erfaring med at tale og skrive engelsk på forretningsniveau og at arbejde sammen med andre i teams
 • Erfaring og indsigt i systemarkitektur og systemudvikling på løsningsniveau, da du skal varetage en del af udviklingsdrøftelserne med KMD på vegne af udviklerne, som er placeret offshore
 • Erfaring med udvikling af enterprise systemer og evne til at sparre med forskellige profiler som arkitekter og udviklere om konkrete løsninger, der er mulige vha. KMD WorkZone
 • Erfaring med dokumentation og afrapportering i standardværktøjer som Confluence, Jira, Version One eller lignende
 • Erfaring med leverandørstyring, hvor leverandøren er en strategisk samarbejdspartner.
 • Stærke kompetencer som kommunikator og ved, hvornår ting skal løses på det operationelle niveau og hvornår, der skal eskaleres
 • Erfaring fra tidligere varetagelse af en teknisk projektleder-rolle med opgaver og ansvar som beskrevet ovenfor i et agilt udviklingsset-up som SCRUM eller SAFe.

Derudover er det en fordel, hvis du:

 • Er proaktiv i din tilgang og opsøgende i forhold til opgaver der skal løses
 • Har en udførende tilgang til opgaver, og ikke er bange for at påtage dig et ansvar
 • Arbejder struktureret og løbende dokumenterer viden, der opnås

Information

Geografi - København

Startdato - ASAP

Slutdato - Resten af 2021