Senior Test Manager (Freelance / København)

For kunde i København søger Twins Consulting nu en freelance Senior Test Manager til spændende opgave.

Test Manager skal i samarbejde med eksisterende Test Management i programmet løse opgaver indenfor planlægning og udførelse af E2E test samt test af release 3.0.

Opgaver

  • Indgå som test manager med opgave for tværgående tests og test af release 3.0
  • Planlægge test af release 3.0 og forventeligt også tværgående E2E test i et miljø med høj kompleksitet grundet mange interessenter og involverede systemer
  • Understøtte testlederen i at planlægge og koordinere testaktiviteter på tværs
  • Facilitere PRA samt implementere resultatet af PRA
  • Udarbejde Test Planer og bidrage til Release Test Plan
  • Udarbejde og implementere testplaner, processer, udvælgelse af testværktøjer, samt udarbejde rapportering​
  • Planlægge og sammensætte testhold
  • Lede testforløb i et miljø med høj kompleksitet grundet mange interessenter og involverede systemer
  • Vurdere metodemæssige tilgange i testarbejdet, herunder testprocesser, testværktøjer og implementering af disse
  • Genteste og dokumentere defects

Allokering

Fuld tid i perioden fra 15. januar 2023 til 2. juni 2023. Forventning om forlængelse herefter.

Kontakt

Kontakt Henrik Schmidt på tlf. 30 17 99 92 eller hsc@twins.dk.

Information