Senior Test Manager (Freelance / København)

Vi søger for kunde i København en Senior Test Manager til spændende opgave.

Opgaver

 • Sikre en effektiv testorganisation og medvirke til bemanding og organisering af de rette testroller, herunder test managers/leads for enkeltapplikationer, testprofessionelle og testere fra driften
 • Organisere udarbejdelse af risikobaseret teststrategi og testplaner for projekterne i samarbejde med projektets leverandører, andre ART’er og øvrige interessenter
 • Medvirke til løbende tværgående koordinering af test på tværs af ART’er
 • Etablere testaftaler, på tværs af programmet og med relevante eksterne parter, herunder EU
 • Være faglig ansvarlig for aktiviteter relateret til testplanlægning, testforberedelse og testafvikling
 • Sikre fremskaffelsen af testdata og at de rette testmiljøer er klar inden testafviklingen
 • Sparre med test managers og rådgive de agile teams omkring udarbejdelse og review af testcases for at opnå den optimale testdækning
 • Være faglig ansvarlig for aktiviteter relateret til testafvikling ift. de valgte testtyper
 • Være overordnet ansvarlig for at alle krav testes, fejlrapportering styres og at testresultater dokumenteres og rapporteres
 • Identificere og konfigurere applikationer og værktøjer til at understøtte Test Management
 • Deltage i review af krav og sikrer, at funktionelle og ikke funktionelle krav er testbare
 • Etablere sporbarhed fra krav over testcases til testafvikling og defects
 • Sikre release strategi og link til konfigurationsstyring i overensstemmelse mellem miljøer i ART og muligheder på tværs af ART’er, samt retningslinjer fra solution
 • Varetage leverandørdialog og forhandling i forhold til teststrategier, testleverancer samt sikre opfølgning på, at forventede leverancer lever op til ønskede kvalitetssikring
 • Varetager dialogen med solutions configuration manager, cutover manager/release manager i forhold til defects, bugfixes og releases.

Derudover

 • Deltager aktivt i alle testaktiviteter i softwarelivscyklus (SDLC)
 • Benytter Test Manager-værktøjskasse, og skal kunne tilpasse dem til den aktuelle situation, hvorfor det kræves, at ressourcen er metodestærk vedr. Test Manager-værktøjskassen.
 • Benytter teststyringsværktøjer, herunder QC
 • Har relevante certificeringer indenfor testområdet og specifikt i forhold til rollen som test manager såsom, ISTQB Advanced Test Manager, Tmap, SAFe eller lign.
 • Skal arbejde med testautomatisering

Praktisk

Opstart: Hurtigst muligt

Varighed: Hele 2022 med mulighed for forlængelse

Kontakt

Kontakt Henrik Schmidt på tlf. 30 17 99 92 eller hsc@twins.dk.

Information

Geografi - København

Startdato - Hurtigst muligt

Slutdato - Hele 2022 med mulighed for forlængelse