Erfaren E2E Tester søges (Freelance / København)

For kunde i København søger Twins Consulting nu en E2E Tester til spændende opgave.

Du vil i samarbejde med leveranceprojekterne og den leveranceansvarlige og forretningsansvarlige kontorchef bidrage med at identificere de krav og forretningsscenarier, som skal testes på tværs af de udviklede systemer og komponenter.

Om opgaven

Du skal analysere specificerede krav i godkendte kravspecifikationer og omsætte dem til testanalyser og test cases ved hjælp af testdesignteknikker såsom klassifikationstræer, beslutningstabeller, flowdiagrammer mv.

Der lægges i arbejdet vægt på at få identificeret og udvalgt et begrænset og repræsentativt antal testcases.

Du vil bistå med formuleringen af behov for testdata på tværs af programmet og indgå i koordineringen af dette. Det gælder særligt mhp. at sikre et ensartet testdatagrundlag for efterfølgende E2E test og årshjulstest.

Desuden skal du følge op på leverandørleverancer og reviewe leverandørens testplaner og dokumentation samt bidrage til afrapportering og dokumentation af testaktiviteter.

Dine opgaver

  • Udarbejdelse af testdesign pba. kravspecifikationer
  • Testanalyse og forretningsanalytise i den forbindelse
  • Risikobaseret test, herunder ved at understøtte omsætningen af forretningskrav til testcases
  • Testrapportering og defect management

Opgaverne skal løses inden for et traditionelt vandfaldsprojekt, men hvor der inden for rammerne af projektet samtidig vil være mulighed for at arbejde agilt, hvor dette vurderes at ville skabe værdi.

Kompetencer

Min. 6 års erfaring med test

Allokering

Opstart: 15. august 2022

Varighed: 31. august 2023

Kontakt

Kontakt Henrik Schmidt på tlf. 30 17 99 92 eller hsc@twins.dk ASAP.

Information

Geografi - København

Startdato - 15. august 2022

Slutdato - 31. august 2023