2 x Seniorkonsulent / Testanalytiker samt 1 x Testanalytiker / Testdesigner (Freelance / Lyngby)

For kunde i Lyngby søger vi 2 x Seniorkonsulent / Testanalytiker samt 1 x Testanalytiker / Testdesigner til spændende freelance opgave.

Konsulenterne skal bistå med udarbejdelse af testanalyser, testdesign, planlægning af testaktiviteter samt udførelse af test, samt løse opgaver ifm. funktions- og brugeraccepttest samt E2E test, analysere testdata, lave testcases/scripts og eksekvere på testen.

Konsulenterne kan forvente at være tilknyttet flere forskellige teams, idet der skal løses opgaver på tværs af teams og på forskellige implementeringstrin sideløbende

Der vil dels blive arbejdet ift. kundens legacy-systemer, men også ift. nye systemer, der er en del af det samlede målbillede for løsningen.

For de testaktiviteter der knytter sig til de nyudviklede systemer, vil testopgaverne i overvejende grad blive varetaget af leverandørerne med udgangspunkt i udarbejdede user cases, men der vil være behov for opfølgning på og kvalitetssikring af leverandørernes leverancer.

Konsulenterne vil indgå i en etableret testorganisation bestående af en række test managere, testanalytikere/-designere og procesejertestere. Opgavevaretagelsen vil foregå i tæt samarbejde med forskellige parter, hvorfor det er vigtigt at have interesse for og kunne arbejde med flere stakeholders.

Opgaverne vil bl.a. indebære at

  • Analysere specificerede krav i godkendte kravspecifikationer og omsætte dem til testanalyser og test cases ved hjælp af testdesignteknikker såsom klassifikationstræer, beslutningstabeller, flowdiagrammer mv. Der lægges i arbejdet vægt på at få identificeret og udvalgt et begrænset og repræsentativt antal testcases
  • Bistå med formuleringen af behov for testdata på tværs af programmet og indgå i koordineringen af dette.
  • Følge op på leverandørleverancer og reviewe leverandørens testplaner og dokumentation.
  • Bidrage til afrapportering og dokumentation af testaktiviteter
  • Udarbejde operationelle testplaner, produktrisikoanalyse, samt arbejde med testdesign, testdata og testeksekvering
  • Formulere krav til leverandører, følge op på leverandørleverancer, sparre med leverandører og reviewe leverandørens test

Konsulenterne skal som testanalytikere udføre opgaver

  • med udarbejdelse af testanalyse og -design på baggrund af kravspecifikationer
  • med risikobaseret test herunder at understøtte omsætningen af forretningskrav til testcases.
  • Gennem testrapportering og defect management.
  • Ved brug af Jira, Zephyr, Confluence, og HP-ALM

Konsulenterne vil i samarbejde med leveranceprojekterne og den leveranceansvarlige og forretningsansvarlige kontorchef bidrage med at identificere de krav og forretningsscenarier som skal testes på tværs af de udviklede systemer og komponenter.

Allokering

Start: 1. december 2022

Varighed: 1 år med option på forlængelse

Geografi: Primært onsite i Lyngby

Kontakt

Kontakt Henrik Schmidt på tlf. 30 17 99 92 eller hsc@twins.dk.

Information

Geografi - Primært onsite i Lyngby

Startdato - 1. december 2022

Slutdato - 1 år med option på forlængelse