TEKNISK SCRUM MASTER (FREELANCE / KØBENHAVN)

Vi søger lige nu en Teknisk Scrum Master til spændende opgave i København.

Du skal facilitere de agile/scrum ceremonier i teamet og derigennem sikre fremdriften i de udviklingsopgaver, som teamet er i gang med.

OPGAVEN FOR DEN EKSTERNE SCRUM MASTER BLIVER AT

 • Udøve lean agilt lederskab, herunder bistå teamet med at anvende SAFe-principper og adoptere SAFe-værdier
 • Facilitere teamets fremdrift mod de formulerede mål
 • Facilitere agile events
 • Bistå teamets Product Owner
 • Facilitere at impediments for teamet fjernes
 • Bistå til at opbygge et high performance team
 • Koordinere med øvrige relevante teams
 • Overlevering og vidensdeling til intern rekrutteret medarbejder

KOMPETENCER OG ERFARING

 • Dokumenteret erfaring der kan sikre, at teamets aktiviteter videreføres, forfines og effektiviseres
 • Har erfaring med overlevering og vidensdeling til intern rekrutteret medarbejder
 • Kan tilgå, og har erfaring med, Jira og Confluence eller lignende
 • Har kendskab til opsætning af continuous integration og continuous delivery pipelines i et DevOps Openshift setup
 • Har erfaringer med at udføre og automatisere statiske kodeanalyser, gerne ved brug af SonarQube
 • Har solid erfaring med Java og Spring Boot fra offentlige projekter, gerne med integration til KeyCloak
 • Kendskab til Event Streaming, gerne fra en Kafka-implementering

Information

Geografi - -

Startdato - ASAP

Slutdato - 31-12-2021