Tekniske Arkitekter (Freelance / Storkøbenhavn)

Vi søger nu seniorkonsulent samt konsulent til at levere to overordnede kommunikationsprodukter til arkitekturområdet i form af arkitekturroadmap og -runway.

Ydelsen forventes at kunne løses af to konsulenter i samarbejde, hvor der dels er fokus på arkitekturdisciplinen og dels er fokus på formidling. Derfor ønskes en seniorkonsulent med en baggrund inden for enterprisearkitektur samt en konsulent med en baggrund inden for visuel kommunikation med erfaring inden for lignende kommunikationsopgaver relateret til IT-udvikling og arkitektur.

Seniorkonsulent

 • Det forudsættes, at du har kendskab til flere arkitekturmetoder (f.eks. EA3, TOGAF, OIO, ISA2, SAFe)
 • Du har viden om offentlig digitalisering og god ledelseskommunikation. Det er afgørende for opgavens succes, at der ikke er tale om at implementere et tungt proces-, governance- eller beskrivelsesregime, men at understøtte kommunikation og prioritering af arkitektur i en form, som er let at drive og vedligeholde på de forskellige beslutningsniveauer
 • Du kan hurtigt sætte dig ind i domænets systemlandskab og centrale udfordringer, samt kan omsætte dem i en visuel og let kommunikerbar form
 • Du har dokumenteret erfaring med lignende opgaver og med de foreslåede værktøjer og formater, eksempler skal beskrives i CV
 • Du har gode koordinationsevner, idet du skal koordinere med områdets arkitekter
 • Du har evnen til at gennemgå og omsætte dokumentation af området selvstændigt
 • Du har evnen til at strukturere systemer og komponenter på en måde som understøtter kommunikationsopgaven
 • Du har evnen til at berige visualiseringsmodellen med yderligere information til beslutningsstøtte
 • Du har erfaring med Jira og Confluence, samt relevante foreslåede værktøjer til opgavens løsning

Konsulent

 • Du har kvalifikationer inden for visuel kommunikation
 • Du har erfaring med at udarbejde kommunikationsprodukter af høj kvalitet, samt at styre processerne for udarbejdelse og godkendelse
 • Du er i stand til at inddrage og koordinere med kerneinteressenter som skal anvende kommunikationsprodukterne – f.eks. underdirektører, RTE, solution arkitekt, kontorchefer, etc.
 • Du har evnen til at tilpasse stærke visuelle præsentationer i samarbejde med kerneinteressenter
 • Du har praktisk erfaring med lignende opgaver – eksemplificeret i CV
 • Du kan opsætte opdateringsproces og oplære opgaveansvarlige hos kunden

Allokering

Periode: November samt december – fuld tid for begge konsulenter

Geografi: Storkøbenhavn

Kontakt

Kontakt Henrik Schmidt på tlf. 30 17 99 92 eller hsc@twins.dk ASAP.

Information

Geografi - Storkøbenhavn

Startdato - 01-11-2021

Slutdato - 31-12-2021